Teknik çeviri, teknik yazarlar tarafından üretilen belgelerin veya daha özel olarak, teknolojik konu alanlarıyla ilgili metinlerin veya bilimsel ve teknolojik bilgilerin pratik uygulamasıyla ilgili metinlerin çevrilmesini içeren bir tür özel çeviridir.