Patent çevirisi, patentle ilgili belgeleri başka bir dile dönüştürme konusunda uzmanlaşmış bir görevdir. Bu, bir dizi patent talebi, bir açıklama ve çizimler, bir patent anlaşmazlığına ilişkin önceki teknik veya yasal belgeler için olabilir.