Konferans çevirmeni, çok dilli toplantılarda konuşmacının mesajının anlamını sözlü olarak ve başka bir dilde başka türlü anlamayan dinleyicilere aktaran profesyonel bir dil ve iletişim uzmanıdır.